Videos

TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ LẬP DỰ TOÁN

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Phương án công nghệ Công năng sử dụng Phương án kiến trúc Tuổi thọ công trình Phương án kết cấu, kỹ thuật Phương án phòng, chống cháy nổ Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao Giải pháp […]