Author Archives: Hieu Truong

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

Kể từ 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu… thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh […]

Đấu thầu qua mạng theo quy định mới tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Kể từ ngày 1/2/2020, việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng (ĐTQM) sẽ quyết liệt hơn rất nhiều khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kích hoạt tính năng kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện ĐTQM. Theo đó, tổ chức lựa chọn nhà […]