Monthly Archives: Tháng Mười 2015

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Dịch vụ tư vấn pháp luật: tư vấn đấu thầu bao gồm – Tư vấn các quy định của pháp luật: giải thích cũng như phân tích các quy định pháp luật Việt Nam cũng như quốc tế liên quan đến đấu thầu như Luật đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành… – Tư […]

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định (Theo điều 3 – Luật đấu thầu ), hay nói cách khác dự […]